schatten

Další vývoj pro zaměstnance a podnik

Ve společnosti Stargo Metal Design stojí v centru všech činností náročná řešení. To znamená vysokou kvalitu spojenou s vysokou účinností. To zase vyžaduje angažované a kvalifikované zaměstnance, kteří rozumí svému řemeslu a jsou schopni ve velké míře pracovat na vlastní zodpovědnost.

Proto společnost klade velký důraz na solidní nabídku vzdělávání a školení pro své zaměstnance.

V centru nabídky vzdělávání stojí odborná kvalifikace. Vedle pečlivého zprostředkování odpovídajících znalostí je velký důraz kladen na pozornou péči a vhodnou integraci učňů do výrobního prostředí. Zde získané dovednosti mají umožňovat rychlé přijetí odpovědnosti a mají se těšit vysoké míře uznání za branami firmy.

Školení se zaměřuje na zvyšování individuálních schopností a tím také na otevření příležitostí k osobnímu rozvoji.  Nabídka školení zaměřená na tyto cíle má stávající dovednosti posílit a zaměstnancům tak otevřít příležitosti k rozvoji.