schatten

ISO 9001:2015

Management kvality pro návrhy, vývoj a výrobu kovových výrobků a svařovaných konstrukcí. EN ISO 9001 stanovuje minimální požadavky na systém managementu kvality, které jsme splnili, abychom mohli poskytovat produkty a služby, které splňují očekávání zákazníků i veškeré úřední požadavky.

ISO 14001:2015

EN ISO 14001 systém environmentálního managementu

Environmentálně uvědomělý management je nyní důležitější než kdy jindy. V mnoha odvětvích již vyžadují zákazníci a úřady efektivní, certifikovaný systém environmentálního managementu. Zavázali jsme se k principu trvale udržitelného rozvoje.

DIN EN 15085-2

EN 15085-2 - pro železniční průmysl - svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí.

Svařování je zvláštní proces k výrobě železničních kolejových vozidel a jejich částí. Požadovaná opatření pro tento proces jsou stanovena v normách řady EN ISO 3834. Základem těchto opatření jsou základní technické normy pro svařování s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům na výrobu železničních vozidel.

 

 

EN ISO 3834-2

ISO 3834-2 pro svařování - výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

Podle kritérií pro certifikaci jsou svařovací procesy, použité látky a personál podrobeny zkušebnímu postupu podle DIN EN ISO 3834 část 2. Řada standardů zahrnuje komplexní požadavky na jakost, které musí být splněny při výrobě tavně svařovaných dílů a konstrukcí.

Certifikace lepení DIN 6701 – A3

Tímto se Stargo Metal Design pro Vás stává kromě oblasti svařování (certifikace CS/EN 15085), také kompetentním partnerem v oblasti lepení. Neustále vedeme naše pracovníky pomocí interních i externích školení ke zdokonalování se v oblasti spojovací techniky, abychom dostáli i těm nejnáročnějším požadavkům zákazníků.

CZ                          EN