schatten

Naše hodnoty ve společnosti Stargo Metal Design

Jak jednáme se sebou samými a s ostatními

Předpokladem pro dlouhodobý úspěch naší společnosti jsou vztahy založené na ocenění, důvěře a respektu. Rozvoj a udržování těchto vztahů je součástí naší podnikatelské odpovědnosti.

Důvěra a vzájemné ocenění jsou důležitým základem každé úspěšné práce.

Proto se zavazujeme vůči sobě v rámci našich vztahů ve firmě i vůči našim zákazníkům a partnerům ke:

  • spravedlnosti
  • otevřenosti
  • odpovědnosti
  • úctě

Zajištění bezpečnosti na pracovišti chápeme přitom jako podmínku pro čestné jednání.

Naše hlavní úkoly

1.  Plnění myšlenek zákazníků a obchodování

Spokojenost našich zákazníků je rozhodující pro náš úspěch. Zvláštní důraz klademe na:

  • nejvyšší kvalitu poradenství našich specialistů
  • důslednou orientaci na trh a prospěch zákazníka
  • Vaše požadavky, které jsou pro nás rozhodující

Každý z našich zaměstnanců zná své zákazníky a ví, jak přispívá k jejich spokojenosti.

2.  Povědomí o kvalitě

Jako společnost s dlouholetou tradicí si klademe na srdce především naši kvalitu a bezpečnost.

Proto v našem závodě aktivně podporujeme povědomí o bezpečnosti a kvalitě.

Bezpečnost a kvalita jsou pro nás neoddělitelně spojeny.
Kvalita se dá naplánovat. Princip nulové chyby je pro nás standard.

3. Inovativní vývoj technologií

Od založení naší společnosti se vyznačujeme inovacemi ve všech významných oblastech. ­Vývoj nových technologií je naší inovační silou.

Dalším těžištěm naší vývojové práce je vedle vývoje produktů optimalizace výrobních procesů.

Pečujeme o náš potenciál - kombinaci široké škály produktů s komplexními technologiemi zpracování - a dále jej budujeme.

Odkazy:
Integrovaná politika firmy Stargo Metal Design s.r.o.
Enviromentální profil společnosti Stargo Metal Design s.r.o.