schatten

Naše vize

Stargo Metal Design - Rozmanitost a vysoká kvalita zpracování

Název Stargo Metal Design je označení pro vysoce kvalitní řešení kovových výrobků.

Naší předností je kombinace široké škály produktů s komplexními technologiemi zpracování.

Vyvíjíme, navrhujeme, konstruujeme a montujeme hotové sestavy v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy. Patříme k nejkvalifikovanějším svářečským společnostem v Evropě. Tato příkladná škála služeb umožňuje našim zákazníkům realizovat pestré a obzvláště náročné a individuální projekty.

Naše společnost má dlouholetou tradici, která zavazuje - kvalita je naší nejvyšší prioritou. To platí jak pro naše produkty a spolupráci s našimi zákazníky, tak i pro pracovní procesy v našem závodě:

  • Jako výrobce se snažíme neustále posunovat hranice možností v obrábění kovů
  • Ve spolupráci s našimi zákazníky usilujeme o absolutní spolehlivost a kompetentní partnerství
  • Jako středně velká společnost podnikáme ve vlastním závodě s plochou organizační strukturou, krátkými rozhodovacími procesy a efektivními podnikovými postupy

 

Naše vize v užším slova smyslu

  • V každém osobním vlaku - komponenty Stargo Metal Design
  • Mobilita získává novou podobu