schatten

Zásady ochrany osobních údajů a poukázání na odpovědnost

Máme radost z Vašeho zájmu o naše internetové stránky a naši společnost. Za externí odkazy na cizí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost navzdory pečlivé kontrole obsahu. Za obsah stránek, na které jsou uvedeny odkazy, jsou zodpovědní výhradně jejich provozovatelé.

Ochrana Vašich osobních údajů při jejich zjišťování, zpracování a využití při Vaší návštěvě našich internetových stránek je pro nás důležitá. Vaše údaje jsou chráněny v souladu s právními předpisy. Níže naleznete informace o tom, jaké údaje jsou během Vaší návštěvy na našich internetových stránkách zaznamenávány a jak jsou použity:

Zjišťování a zpracování dat

Tato internetová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu využívání internetových stránek. Informace vygenerované souborem cookie­ o Vašem využívání této internetové stránky (včetně IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a jsou tam uloženy. Společnost Google využije tyto informace k tomu, aby vyhodnotila Vaše využívání internetových stránek, připravila reporty o aktivitě na internetových stránkách pro provozovatele stránek a poskytovala další služby související s využíváním internetových stránek a internetu. Společnost Google také předá tyto informace třetí straně, pokud to bude vyžadováno zákonem nebo pokud budou třetí strany tyto údaje zpracovávat na zakázku společnosti Google. Společnost Google nebude v žádném případě Vaši IP adresu spojovat s jinými údaji společnosti Google.

Instalaci Cookies můžete zabránit prostřednictvím odpovídajícího nastavení na Vašem prohlížeči. Upozorňujeme Vás však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Využíváním těchto internetových stránek souhlasíte se zpracováním údajů, které o Vás společnost Google nashromáždila výše popsaným způsobem, a jste srozuměni s výše uvedeným účelem.

Každý přístup na naše internetové stránky a každé stažení souboru nahraného na internetových stránkách je zaznamenáno. Ukládání slouží k interním systémovým a statistickým účelům. Zaznamenány budou tyto údaje: Název staženého souboru, datum a čas stažení, množství přenesených dat, zpráva o úspěšném stažení, webový prohlížeč a doména, která jej požaduje.

Navíc jsou zaznamenány IP adresy žádajících počítačů. Další osobní údaje budou shromažďovány pouze tehdy, pokud je uvedete dobrovolně, a to v rámci dotazu nebo registrace.

Použití a sdělování osobních údajů

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, použijeme je pouze k reakci na Vaše dotazy, zpracování Vámi uzavřených smluv a k technické administrativě. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty ani jinak předány třetím osobám, pokud jste předtím nedali svůj souhlas. Máte právo kdykoli v budoucnu odvolat účinnost uděleného souhlasu.

K vymazání uložených osobních údajů dojde, když odvoláte svůj souhlas s ukládáním, pokud již nebude jejich znalost nezbytná ke splnění účelu sledovaného při jejich ukládání, nebo když jejích ukládání bude nepřípustné z jiných zákonných důvodů.

Právo na informace

Na základě písemné žádosti Vás budeme rádi informovat o údajích uložených u Vaší osoby. Bezpečnostní pokyn: Snažíme se Vaše osobní údaje ukládat prostřednictvím veškerých technických a organizačních možností tak, aby nebyly přístupné třetím stranám. Při komunikaci prostřednictvím e-mailu nemůžeme zajistit kompletní zabezpečení dat, proto Vám doporučujeme pro případ důvěrných informací poštu.

Weiterführende Links

gehaeuse