schatten

Rozmanitost odvětví

Komplexní systémy, různá odvětví, jeden partner

Naší hlavní činností je obrábění kovů a naší silnou stránkou jsou náročné, komplexní díly, ať už v železničním nebo potravinářském průmyslu. Zde se propojují všechny naše zkušenosti. Výsledkem jsou individuální, inovativní a efektivní malé a střední série z oceli, nerezu a hliníku.

Základem naší produkce je rychlá a hospodárná výroba výseků, které zpracováváme do požadovaného tvaru pomocí příslušné optimální tvářecí technologie. Díky velkému počtu spojovacích technik od šroubování, nýtování, přehýbání, ražení a lepení až k tepelným postupům, jako je pájení nebo svařování, z toho vznikají komplexní sestavy. Spolu se soustruženými, frézovanými, stříkanými a jinými díly z různých materiálů je montujeme a kompletujeme z nich celé subsystémy.

Povrchová úprava pak dodá konečnou podobu produktu. Tak vytváříme pro naše zákazníky významnou přidanou hodnotu, čímž snižujeme komplexitu výrobního a pořizovacího procesu pro naše zákazníky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o výrobní přechod z tzv. detail engineeringu k prototypu nebo o nulovou sérii, popř. sériovou zakázku.

„Vše z jedné ruky“ - dobrý předpoklad pro kvalitu a efektivitu v každém oboru.