schatten

Svářecí technika

Dokonalost ve funkčnosti a vzhledu

Jako přední zpracovatel kovů nabízíme široký sortiment svařovací techniky: svařování WIG/TIG, MIG/MAG, bodové svařování.

K tomu máme k dispozici pracovníky s různými kvalifikacemi, jako např. pro hliník nebo jemnozrnnou konstrukční ocel nejrůznějších konstrukčních metod, a to i pro rozsáhlé úlohy.

Naši zákazníci mají obvykle jasnou představu o tom, co musí jejich produkt umět a jak má vypadat. Ať už jde o vysokopevnostní jemnozrnnou konstrukční ocel nebo nerezovou ocel s nejvyššími nároky na povrchovou úpravu. My v Stargo Metal Design máme technologie, vyškolený personál a zkušenosti, které nám umožňují ztvárnit představy našich zákazníků.

Hlavními zákazníky společnosti jsou výrobci užitkových a speciálních vozidel, výrobci dopravní a zdvihací techniky, přepravci vozidel, železnice a výrobci strojů a zařízení.

Název SM-Design je označení pro kvalitu z kovu. To se také odráží v naší certifikaci a ve schváleních.